407 Bilar i lager

Hållbara kläder

Att ta hållbart ansvar är en självklar del i hela vår verksamhet.

Billigare och mer ansvarsfullt

Alla Mercedes-Benz tekniker använder sig av hyrda kläder. Historiskt sett har man alltid valt att hyra dessa kläder med namntryck på bröstet. När en tekniker slutar så slängs alla kläder med namntryck.

– Nu hyr vi istället kläderna utan namntryck, då sparas dom och används av nästa person som behöver kläder i samma storlek, säger Thomas Eriksson, Verkstadschef Mercedes-Benz Lastbilar i Länna.

Klädindustrin släpper ut mer växthusgaser än flyg- och sjöfartstrafiken tillsammans, det är viktigt att vi gör vad vi kan för att hålla nere produktionen av kläder.

– På så sätt slänger vi mindre kläder och på köpet blir det dessutom billigare, säger Eriksson.

Mer om hållbarhet på Upplands Motor

  • Biltvätt med biologiskt reningsverk

    En del i vårt hållbarhetsarbete är vår automattvätt med biologiskt reningsverk. Med den sparar vi både på vatten och miljöpåverkan.

  • 500 laddpunkter 2025

    Under våren 2020 antog vi en ambitiös och konkret plan om var vi vill vara år 2025 beträffande vår laddinfrastruktur.