420 Bilar i lager

Ändrade förutsättningar för bilar med klimatbonus

Med över 60% laddbara bilar till företag i år kan vi nu konstatera att omställningen till laddbara alternativ är här och för dig som beslutsfattare är det troligt att det påverkar er vagnpark och valet av bilar.

Har du några frågor eller funderingar kring vad det här innebär för just dig och ditt företag är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Kommande förändringar

Regeringen har aviserat att det behöver göras ändringar i bonus malus-systemet för att följa utvecklingen när det gäller efterfrågan på klimatbonusbilar, begränsa kostnadsökningen för klimatbonusen och för att stärka miljöstyrningen. Därför föreslås följande ändringar göras.

Föreslagna ändringar från 1 juli 2022

 • Gränsen för utsläpp för att få miljöbonus sänks från 60 g CO2/km till 50 g CO2/km.
 • För elbilar införs ett pristak så endast bilar med ett nypris på högst 700 000 kr får bonus. Transportstyrelsen är utsedda att ange om det avser att gälla bilens brutto eller nettopris. Ett rimligt antagande är tillverkarens rekommenderade listpris.
 • Laddhybrider får en korrigerad bonus med maxtak 20000kr och 5000kr som lägst.
 • Begränsningen att bonusen till företag får uppgå till högst 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil tas bort, så att samma regler gäller både privatpersoner och företag.

Utöver dessa föreslagna förändringar har regeringen föreslagit att justera beräkningen av bilförmån och sättas ned enligt nedan:

 • 350 000kr för en bil utrustad med teknik för att helt drivas på el.
 • 350 000kr för en bil utrustad med bränslecellsteknik (vätgasbil).
 • 140 000kr för en bil utrustad med teknik för drift delvis med el som tillförs genom en yttre energikälla (laddhybrid).
 • 100 000kr för en bil utrustad helt eller delvis med teknik för drift med annan gas än gasol eller vätgas.

* Nedsättning ges med högst 50% av bilens nypris.

Föreslagna ändringar från 1 januari 2023

 • Utsläppsgräns för att få miljöbonus sänks till 30 g CO2 / km.
 • Laddhybrider får en korrigering där maxbonus blir 10000kr och 5000kr som lägst.
 • Elbilar får korrigerad maxbonus med 50000kr som högst.

Tjänster för företag

Oavsett om du ska köpa en bil eller uppgradera en hel tjänstebilsflotta så hjälper våra dedikerade specialister på företagsaffären dig.