365 Bilar i lager

Nya reglerna för bilars förmånsvärde

Från och med 1 juli 2021 gäller de nya reglerna för bilars förmånsvärde. Reglerna som lagförändringen innebär kommer att påverka alla förmånstagare som registrerar sin förmånsbil i trafik efter 1 juli 2021. Har du en förmånsbil som är registrerad innan dess, gäller de tidigare reglerna även efter 1 juli.

Höjning av förmånsvärden

Den nya regleringen ändrar det ränterelaterade och prisrelaterade beloppet och påverkar förmånsvärdet med cirka 25%. Tanken med lagändringen är att förmåns-och tjänstebilar ska motsvara kostnaden för om bilen hade köpt ny privat. 

Förmånsvärdet räknas ut genom att först addera nybilspris och värdet av extrautrustning för att få det förmånsgrundande priset. Utifrån detta beräknar man sedan 4 olika delar av förmånsvärdet med en rad olika parametrar: Prisbasbeloppsdelen, räntedelen, prisdelen och skattedelen. Flera av delarnas storlek är beroende på bilens utformning ur miljöperspektiv, vilket medför att miljöbilar får ett lägre förmånsvärde medan traditionella bilar med förbränningsmotor får ett högre förmånsvärde.

  • Bilar med har ett förmånsgrundande pris på ungefär upp till 650 000 kr kommer att få en höjning av sitt beräknade förmånsvärde.
  • Bilar med har ett förmånsgrundande pris högre än
    650 000 kommer att få ett sänkt förmånsvärde och därmed också lägre förmånsbeskattning jämfört med tidigare regler.

Med de nya regeländringarna kommer det att bli mindre lönsamt att ha förmånsbil i prisområdet upp till 650 000 kr. Bilar med nybilspris över 650 000 kommer att bli mer lönsamt skattemässigt jämförbart med tidigare regler. Billigare och dyrare förmånsbilar kommer dock efter ändringen att vara jämlikt beskattade. Det vill säga, förmånsvärde och förmånsskatt kommer att vara proportionella mot bilens värde.

Källor: Skatteverket och Regeringskansliet.

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss i företagsgruppen, så hjälper vi till att reda ut hur det kan påverka er flotta.

Ansvarig för bilpark?
Storlek på bilpark *
  • Tjänster för företag

    Oavsett om du ska köpa en bil eller uppgradera en hel tjänstebilsflotta så hjälper våra dedikerade specialister på företagsaffären dig.