457 Bilar i lager

Nya tjänstebilsregler för 2021

I regeringens budgetproposition är det tydligt att staten vill påskynda omställningen till grönare trafik och minska utsläppen. Vad föreslås och hur påverkar det dig som förare och ditt företag?

Regeringen har gett klartecken för att nuvarande nedsättning på förmånsvärdet på miljöbilar försvinner från årsskiftet. Nedsättningen är för närvarande 40% eller upp till 10 000 kr. Som lagen är skriven så innebär det också att befintliga bilar påverkas av denna justering.

Det innebär alltså att det inte spelar någon roll när bilen är tagen i trafik. Samtliga laddbara fordon eller gas kommer få ett högre förmånsvärde. Det innebär att förmånsvärdet kommer stiga med 833kr/ mån, vilket motsvarar ca  400kr/ mån vid en marginalskatt på 50%. Företaget kommer få ökade sociala kostnader på ca  260kr/ månaden.

Bonus Malus 1 april 2021

Bonus/Malus kommer från latin och översätts till god respektive ond. Vad det betyder i praktiken är att bilar med mindre utsläpp får "bonus" medan de som släpper ut mer får betala en förhöjd fordonsskatt, det vill säga "malus".  Systemet togs i bruk 1 juli 2018 och en översyn och förslag kring en förändring finns i liggande budgetproposition, som ska röstas igenom i december. Förändringen kommer i så fall träda i kraft 1 april 2021, på bilar som registreras från det datumet. Den påverkar inte befintliga fordon.

 Nästa år gäller nya regler för alla bilar som registreras efter den 1 april. Dels höjs fordonsskatten för bensin- och dieselbilar och samtidigt görs beräkningsmodellen om för klimatbonus. Detta innebär: 

  • En höjning av fordonsskatten för alla koldioxidgram som överstiger värdet 90, vilket ger ett något högre förmånsvärde och i sin tur en högre social avgift för företag.
  • Bonusen för rena elbilar höjs från 60 000 kronor till 70 000 kronor.
  • Gränsen för klimatbonus sänks från 70 till 60 gram koldioxid per kilometer.
  • Det förhöjda beloppet höjs då från 82 till 107 kronor upp till 130 gram per kilometer och från 107 till 132 kronor vid koldioxidutsläpp över 130 gram.
  • För dieselbilar tillkommer en miljöavgift på 250kr/år samt ett dieseltillägg på 13,52kr/gram. Grundavgiften oavsett drivlina är 360kr /år.
  • Beloppen som ingår i det förhöjda koldioxidbeloppet höjs med 25 kronor per gram koldioxid.
  • Gränsen för när den högre nivån av det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut sänks från 140 till 130 gram.

Med den här förändringen blir det ännu viktigare att titta på företagets TCO-kostnad (totalkostnad) istället för inköpspriset.

Läs mer om Bonus Malus-systemet här

Höjning av förmånsvärden

Ett förslag är lagt om att höja alla förmånsvärden, så att förmåns-och tjänstebilar blir lika dyra för förarna som om de skulle köpa en ny bil privat. Det pratas också om att höja alla förmånsvärden med 25%, vilket då skulle motsvara kostnaden för en privatägd bil. Idag menar de att systemet premierar fossildrivna bilar, i förhållande till andra varor och tjänster. De menar också att det innebär ett skattemässigt gynnande av bilförmån i förhållande till kontant lön. Detta skulle regleras genom att ändra det ränterelaterade och prisrelaterade beloppet och sägs komma att påverka förmånsvärdet med cirka 25%.

Höjningen föreslås att gälla fr.o.m. 1 juli 2021 och påverka nya bilar. Förslaget kommer att presenteras senare i höst med exakt utformning och vi följer diskussionen noga.

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss i företagsgruppen, så hjälper vi till att reda ut hur det kan påverka er flotta.

Ansvarig för bilpark?
Storlek på bilpark *
  • Tjänster för företag

    Oavsett om du ska köpa en bil eller uppgradera en hel tjänstebilsflotta så hjälper våra dedikerade specialister på företagsaffären dig.