412 Bilar i lager

Skärpta miljökrav på myndigheters bilar

Definitionen för vad som klassas som miljöbil ska skärpas och förslaget går nu ut på remiss. Den skärpta miljöbilsdefinitionen är ett förslag till förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar.

– Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Då måste regeringen och myndigheter gå före. Genom att ställa tuffare krav på myndigheter att köra klimatsmarta bilar visar vi att staten går före och tar ansvar för omställningen av transportsektorn. Det blir också enklare och tydligare krav för upphandlare och leverantörer, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Högst 70 gram koldioxid per kilometer

Den nya definitionen innebär att en miljöbil som högst får släppa ut 70 gram koldioxid per kilometer, alternativt drivs på gas. Den nya miljöbilsdefinitionen följer regelverket för klimatbonusbilar.

Förordningen ställer krav på att de personbilar och lätta lastbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöbilar och dessutom utrustade med alkolås.

– Det är efterlängtat att vi nu ser ett förslag till en ny miljöbilsdefinition som planeras att gälla från 1 mars 2020. Många företagskunder väntar på tydliga statliga riktlinjer för att kunna anpassa sina fordonsinköp så dessa svarar mot den nya definitionen.
För oss som fordonsleverantör är det viktigt att kunna ge våra kunder rätt rådgivning – och då måste riktlinjerna vara glasklara, säger Anders Hånberg, chef för Upplands Motors KAM-grupp. 

Utryckningsfordon, fordon avsedda att användas av Polismyndigheten/Säkerhetspolisen eller militärfordon är exempel på fordonstyper som inte omfattas av de nya kraven.

Relaterade nyheter

 • 2019 – tredje starkaste bilåret någonsin

  Bilåret 2019 inleddes svagare än 2018 men avslutades desto starkare.

 • Förändring angående klimatbonus

  Regeringen tog den 5 december 2019 beslut om att ändra i förordningen som satte stopp för vissa fordon från att erhålla klimatbonus.

 • Köp ny bil och behåll en lägre skatt

  EU har tagit fram ett nytt sätt att mäta bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från fordon som kallas WLTP.

 • Volvo godkänner HVO100

  Nu är det fritt fram för nyare Volvo-bilar på SPA- och CMA-plattformen från 2015 och framåt tankas med det fossilfria bränslet HVO100.

 • Hur fungerar Bonus Malus?

  Fordonsskatten Bonus Malus innebär att om en bil släpper ut mycket koldioxid får den högre skatt än en bil med lägre utsläppsnivåer.