412 Bilar i lager

Upplands Motor servar 50 nya biogasdrivna lastbilar för sophämtning i Stockholm

Renhållningsbolaget Urbaser har köpt 50 nya biogasdrivna Mercedes-Benz Econic lastbilar som ska användas i Stockholms Stad. Det är den största leverans av modellen som någonsin gjorts i Sverige. Bilarna kommer att köras på biogas som till stor del produceras av det matavfall som bilarna själva samlar in. Servicen görs av Upplands Motor i den nya fullserviceanläggningen i Länna i södra Stor-Stockholm.

Upplands Motors nya verkstad i Länna är Sveriges modernaste fullserviceanläggning för Mercedes-Benz last- och transportbilar.

– Den nya fullserviceanläggningen har allt som krävs för att serva de biogasdrivna lastbilarna, såväl modern teknik och kapacitet, säger Anders Eriksson, verkstadschef på anläggningen.

Och självklart har vi engagerad personal med den utbildning som krävs för att serva biogasbilar. Servicen av de 50 lastbilarna underlättas av Mercedes FleetBoard, ett telematiksystem som ger god kontroll på lastbilens status och möjlighet till proaktivitet. Det kan vara av stort värde för kunden.

– Vi kan till exempel långt i förväg se om något kommer att behöva åtgärdas på lastbilen och informera de fordonsansvariga i god tid. Åtgärden kan då planeras in när det passar och lastbilen riskerar aldrig att bli stående. Genom det här system hjälper vi fordonsansvariga att få full kontroll över vagnparken och dess effektivitet, säger Anders Eriksson.

För mer information kontakta

Karin Stålhandske
Märkeschef Mercedes-Benz
Direkt: 08-477 22 10
karin.stalhandske@upplandsmotor.se

Relaterade nyheter