396 Bilar i lager

Upplands Motor visar vägen

Rekryteringsbehovet i fordonsbranschen är stort. Arbetsförmedlingens prognos visar att bilmekaniker är ett av de yrken där det råder allra störst brist på arbetskraft, både i dag och på fem till tio års sikt. Enligt en undersökning från Motorbranschens Riksförbund handlar det om 5 500 personer som måste nyrekryteras till fordonsbranschen inom de närmaste åren.

– Problemet att rekrytera duktiga mekaniker har varit påtagligt under många år. Alldeles för få ungdomar är intresserade av fordonstekniska utbildningar och vi i branschen måste fråga oss varför det är så. Samtidigt behöver vi hitta nya rekryteringsvägar för att täcka behoven, säger Filippa Lindström, vice vd och delägare i Upplands Motor.

Upplands Motor är en betydande aktör i branschen med nära 500 medarbetare fördelade på fem anläggningar i Stockholms och Uppsalaområdet. De anställda kommer från många olika bakgrunder och sammanlagt talas det 20 olika språk i företaget.

– Det finns ett väldigt stort engagemang för flyktingsituationen bland våra medarbetare och många gör insatser som privatpersoner, men de har även efterfrågat att vi gör något som företag, säger Filippa och fortsätter:

– När flyktingströmmen till Sverige är så pass stor blir det tydligt att det kommer ta många år för nyanlända att etablera sig i Sverige, komma in på SFI och få ett arbete. Vi började fundera på hur vi som en stor arbetsgivare kan göra en insats för att försöka minska integrationsproblemen, och samtidigt ta till vara medarbetarnas engagemang.

Vid ett möte med en bekant som arbetar på Lernia berättade Filippa om branschens svårigheter, och plötsligt fanns svaret där. Med hjälp av Lernias rekryteringsmodell JOIN, Jobb Och Integration i Näringslivet, kommer Upplands Motor inom kort att börja utbilda nyanlända till bilmekaniker, vilket förhoppningsvis leder till flera anställningar framöver.

I Kista finns sedan 2007 Upplands Motors flaggskepp: 15 000 specialbyggda kvadratmetrar som rymmer en modern serviceverkstad och flera utställningshallar. På den 44 000 kvadratmeter stora tomten finns även skadeverkstad, biltvätt och däckhotell. Med andra ord är det liv och rörelse här från morgon till kväll.

– Kunden ska få lika bra service som bilen hos oss. Samtidigt är vi övertygade om att kundbemötandet blir en viktig del i språk- och kulturträningen för de nyanlända som utbildas genom oss och Lernia.

Utifrån Upplands Motors kravprofil kommer Lernia att söka och identifiera potentiella kandidater, bland annat i sina SFI- och komvuxutbildningar. Ett skräddarsytt utbildningsprogram sätts sedan ihop för att komplettera med den kompetens som personen saknar, varvat med praktik hos Upplands Motor.

– Troligen finns det många nyanlända som har jobbat som mekaniker, och på det här sättet kan de lära sig svenska och få in en fot i arbetslivet snabbare. Vi vänder oss också till personer som inte har någon tidigare erfarenhet, men som är intresserade och passar för yrket.

De kommande tre åren räknar Upplands Motor med att nyanställa 20–30 mekaniker årligen. Målsättningen är att kunna rekrytera minst tio av dessa genom utbildningsprogrammet.

– Om det går som vi hoppas blir det betydligt fler. Efter avslutad utbildning kan de även anställas hos Lernia Bemanning. Förhoppningen och planen är att det ska ta mellan ett och två år för en nyanländ att komma i jobb, jämfört med de i snitt sju–åtta år som det har varit hittills. Varje person vi kan hjälpa in i arbetslivet är en framgång. Upplands Motor hoppas även att initiativet kan minska branschens problem att hitta kompetenta mekaniker:

– Förhoppningsvis kan vi visa vägen för hela branschen genom att etablera en ny rekryteringsväg som fler kan använda, avslutar Filippa.

Relaterade nyheter