395 Bilar i lager

Välkommet beslut om förändring angående klimatbonus

Regeringen tog den 5 december 2019 beslut om att ändra i förordningen som satte stopp för vissa fordon från att erhålla klimatbonus. Detta innebär att definitionen av klimatbonusbil breddas och gränsen för bonus höjs.

Förordningen (2017:1334) reglerar den bonus som ges till dem som köper en personbil, lätt lastbil eller lätt buss med mycket låga utsläpp av koldioxid eller som kan drivas med fordonsgas.

Den första ändringen som regeringen har beslutat i förordningen om klimatbonusbilar innebär att även nya bilar som tidigare varit EU-godkända men som efter godkännandet har genomgått ett nytt godkännande vid en s.k. registreringsbesiktning också kan bli aktuella för bonus. Det kan exempelvis gälla elbilar där hyllor monteras i efterhand för att kunna användas av hantverkare, laddhybrider som anpassas till personer med funktionsnedsättning eller fabriksnya bensinbilar som konverteras till gasdrift av tillverkaren.

- Många kunder som köper ett bonusberättigat fordon, och anpassar dessa efter behov och verksamhet, har på grund av anpassningen blivit utan bonus. Vi är glada för att denna ändring äntligen sker, framför allt på transportbilssidan där väldigt många anpassar sina fordon, säger Michael Wirbing, KAM Transportbilar Volvo Car Retail.

Den andra ändringen innebär att gränsvärdet för hur mycket koldioxid en klimatbonusbil får släppa ut ändras från 60 till 70 gram koldioxid (CO2) per kilometer. Ändringen görs för att ta hänsyn till strängare regler för EU-godkännande, ett system som kallas WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure).
Det ändrade gränsvärdet innebär att beräkningsmodellen som ligger till grund för bonusen justeras.

– Det är mycket positivt att klimatbonusen lett till en kraftig ökning av elbilsförsäljningen. Nu breddar vi den så att det är möjligt att få en bonus även om bilen exempelvis inretts särskilt för hantverkare, anpassats för personer med en funktionsvariation eller konverterats till gasdrift, menar miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Läs mer om Bonus Malus-systemet här →
 

Relaterade nyheter

  • Volvo godkänner HVO100

    Nu är det fritt fram för nyare Volvo-bilar på SPA- och CMA-plattformen från 2015 och framåt tankas med det fossilfria bränslet HVO100.

  • Hur fungerar Bonus Malus?

    Fordonsskatten Bonus Malus innebär att om en bil släpper ut mycket koldioxid får den högre skatt än en bil med lägre utsläppsnivåer.