891 Bilar i lager

Visselblåsning

Denna rapporteringslinje är endast avsedd för rapportering kring allvarliga missförhållanden och/eller att vi som bolag ej säkerställer rättslig efterlevnad. Om du vill diskutera ett problem relaterat till våra produkter eller tjänster, eller har någon annan fråga, vänligen gå in här för att kontakta oss. Vi har ett  starkt samarbete med Volvo Cars och vår rekommendation är att nyttja deras rapporteringsvägar i första hand. De återfinner du här.

Uppförandekod

Vår kod – hur vi agerar sätter tonen för hur vi bedriver affärer. Vårt åtagande är att följa de lagar, förordningar och standarder som gäller i de länder där vi är verksamma. Alla som arbetar inom Volvo Car Retail måste vara bekväma med att säga ifrån, ta upp frågor eller oro över etiska frågor eller fall av bristande efterlevnad, utan rädsla för repressalier.

Berätta för oss

Vår rapporteringslinje ger alla Volvo Car Retail-anställda och alla externa intressenter en dedikerad rapporteringskanal för att ta upp oro över eventuella misstänkta överträdelser av vår kod – hur vi agerar, våra policyer eller tillämpliga lagar och förordningar. Din anmälan är anonym, såvida du inte väljer att avslöja din identitet.

Du som anställd

Om du som anställd inom Volvo Car Retail vill diskutera ett problem, eller om du misstänker brott mot lagar eller vår kod, företagspolicy eller direktiv – uppmuntrar vi dig att prata med din chef eller lokala HR-representant.

Andra intressenter

Externa intressenter – affärspartners, kunder, andra tredje parter som är involverade i Volvo Car Retail – som misstänker brott mot lagar eller vår kod kan också ta upp oro genom att använda denna rapporteringslinje.

Hur rapporterar man?

När du gör en anmälan, vänligen inkludera en detaljerad beskrivning av din oro – inklusive vad som har hänt, när hände det, var ägde det rum och vem som är inblandad, om tillgängligt.

Om du lämnar information om en person, vänligen inkludera inte känslig personlig information som uppenbarligen är en del av den personens privatliv; t.ex. mentalt eller fysiskt tillstånd eller religiös övertygelse.

Du är självklart helt anonym när du skickar in formuläret nedan men kom ihåg att om du önskar att vi återkopplar till dig så behöver du fylla i kontaktuppgifter (antingen mailadress eller telefonnummer). Först då har vi möjlighet att nå dig. Du kan också avge din rapport muntligt. Var vänlig att kontakta Compliance Champion på telefonnummer +46 8 58 00 08 28 om du önskar detta. Om du vill kunna avge din muntliga utsaga anonymt är det av vikt att du ringer från dolt telefonnummer.