306 Bilar i lager

För en mer hållbar väg framåt

Resor, transporter, leveranser. Bilen spelar en viktig roll i allas våra liv. Som stor aktör i bilbranschen har vi ett ansvar. Genom vårt agerande kan vi vara kraften i en god spiral som fortsätter långt utanför våra anläggningar.

Vi är en del av samhället

Hemleveranser som underlättar livspusslet, ambulanser som måste hinna i tid, åkerier som ständigt behöver vara i rullning, föräldrar på väg för att hämta sina barn. Några exempel på bilens betydelse i dagens samhälle. Med vår roll som stor aktör och arbetsgivare i bilbranschen följer ett ansvar. De produkter, tjänster och arbetsmiljöer vi erbjuder måste vara säkra, hålla högsta kvalitet och vara formade utifrån omtanke om såväl människor som miljön.

En bransch i förändring

Genom decennier har vi lotsat våra kunder genom trender, teknikutveckling och digitalisering. I dag står bilbranschen mitt i en omställning till mer miljövänliga och elektrifierade alternativ. Kundernas behov av vägledning är stort. I branschen pågår också ett generationsskifte, där tillgång på kompetent arbetskraft är en framgångsfaktor. På alla områden ska vi visa vägen till hållbara lösningar.

Föregångare i hållbarhetsfrågor

I fråga om kundservice har vi alltid varit en föregångare i bilbranschen. Det vill vi vara även i hållbarhetsfrågorna. Vi är till exempel en drivande part i elektrifieringen, genom att investera i och bygga ut infrastrukturen för att ladda framtidens elbilar. Dagligen hjälper vi våra kunder till en mer fossilfri vardag, en fråga som är helt avgörande för våra företagskunder som upphandlar hela fordonsflottor. För att fler barn och ungdomar ska få upp ögonen för bilbranschen bedriver vi också ett omfattande informationsarbete bland skolelever.

Hållbart företagande 

Att ta hållbart ansvar är en självklar del i vår affär. Inte bara i erbjudandet gentemot kunderna, utan i hur vi driver hela verksamheten. Det handlar om allt från våra inköp och beteenden i den dagliga produktionen till hur vi agerar som arbetsgivare och vilka krav vi ställer på våra partners och underleverantörer. Med hållbara finanser som grund kan vi bygga ett företag och en arbetsplats som lever och utvecklas över tid.

Vi gör redan många saker rätt, men vill och kan alltid bli bättre. Steg för steg väljer vi en mer hållbar väg framåt. 

Så här arbetar vi med hållbarhet

Biltvätt med biologiskt reningsverk

En del i vårt hållbarhetsarbete är våra automattvättar med biologiskt reningsverk. Med den sparar vi på både vatten och miljö.

Läs mer

500 laddpunkter 2025

Under våren 2020 antog vi en ambitiös och konkret planom vart vi vill vara år 2025 beträffandevår laddinfrastruktur.

Läs mer

Hållbara inköp

Genom att ställa krav på våra partners och underleverantörer och skriva in hållbarhetsaspekter i samarbetsavtalen. Genom att göra leverantörsbedömningar av både nya och befintliga leverantörer, enligt vår uppförandekod och interna riktlinjer.

Hållbar bolagsstyrning

Genom att leva upp till gällande redovisningslagar och seder i syfte att styra och ha kontroll över affären. Genom att tänka långsiktigt och bygga en verksamhet som överlever omvärldsförändringar och branschomställningar. Genom att vara ett ansvarsfullt bolag som säger nej till korruption och mutor.
 

Hållbara kund­erbjudanden

Genom rådgivning och dialog som hjälper våra kunder att välja fordon och tillhörande tjänster och samtidigt nå sina miljömässiga och ekonomiska mål. Genom att erbjuda ett marknadsledande serviceerbjudande i miljö- och kvalitetscertifierade anläggningar.

Hållbar produktion

Genom att dagligen och aktivt jobba med säkerhets- och miljöaspekter i våra verkstäder. Genom att minska energi- och kemikalieanvändningen, vattenförbrukningen samt förbättra avfallshanteringen. Genom att successivt öka andelen el- och hybridbilar i vår interna bilpark med tjänste- och provkörningsbilar.

Hållbara arbetsplatser

Genom att bygga professionella arbetsplatser baserade på riktlinjer, policys och avtal, och att ständigt utvärdera att arbetsmiljön lever upp till alla kvalitetsparametrar. Genom att jobba med arbetsgivar- och ledarrollen samt kontinuerlig kompetensutveckling i form av ledar- och medarbetarprogram. Genom att bygga en inkluderande företagskultur med lika villkor för alla, och betrakta våra medarbetare som medansvariga. Genom introduktionsprogram, uppförandekod, kollektivavtal etc. Genom att vara aktiv medlem i Motorbranschens Riksförbund och Biluthyrarna Sverige, och följa branschföreningarnas etiska regler och policys.

 • Upp till 90 km på en laddning

  Med ny, förbättrad drivlina för laddhybriderna i 90- och 60-serierna klarar du nu vardagskörningen på en enda laddning.

 • Elbilar

  Upptäck våra elbilar. Ibland är det tysta sättet det mest kraftfulla. Utan att släppa ut några avgaser och med mindre buller, oavsett hastighet.

Laddbara bilar för snabb leverans

 • Volvo Car Kista

  Volvo XC40 T5 Recharge

  R-Design (SELEKT)

  2021 3 123 mil
  539 900 kr
 • Volvo Car Kista

  Volvo XC60 T8 TwEn AWD

  T8 TE Momentum Advanced Edition TEKNIKPKT PRO

  2019 6 152 mil
  459 900 kr
 • Volvo Car Vallentuna

  Volvo V90 T6 AWD Recharge

  Inscription Expression

  2022 0 mil
  Ny bil
  604 000 kr
 • Volvo Car Kista

  Volvo V90 T8 TwEn AWD

  T8 TE Momentum Advanced Edition (SELEKT)

  2020 7 457 mil
  479 900 kr
 • Volvo Car Sörred

  Volvo V60 T8 TwEn AWD

  T8 TE Inscription

  2020 3 917 mil
  489 900 kr
 • Volvo Car Vallentuna

  Volvo S90 T8 TwEn AWD

  T8 TE Inscription

  2019 6 140 mil
  439 900 kr
 • Volvo Car Upplands Väsby

  Volvo V90 T6 AWD Recharge

  Inscription Expression Klimatpaket Parkeringskamera Bak Google

  2022 1 428 mil
  539 900 kr
 • Volvo Car Hammarby Sjöstad

  Volvo V90 T8 AWD Recharge

  R-Design Pro Edition

  2022 2 081 mil
  679 000 kr