658 Bilar i lager

Vägen till klimatneutralitet

Volvo vill vara ett klimatneutralt företag 2040. Det är också en av de största utmaningarna som vi någonsin har stått inför. Vi är en del av problemet och därför är det upp till oss att ändra vad vi gör och hur vi gör det. 

Volvos ambitioner

Klimatåtgärder

Vara ett klimatneutralt företag senast 2040

Cirkulär ekonomi

Vara en cirkulär verksamhet vid 2040

Etisk och ansvarsfull verksamhet

Vara en erkänd ledare inom etiskt och ansvarsfullt företagande

Helt elektriskt till 2030

I dag finns det elektrifierade versioner av alla våra bilmodeller. Volvos plan är att vara ett renodlat elbilsföretag vid 2030, vilket innebär att vi vill att alla nya bilar ska vara helt eldrivna. Vi går all-in.

2025 - Ambition om att hälften av försäljningen ska utgöras av helelektriska bilar.

2030 - Planerar att varje ny Volvomodell ska vara helelektrisk.

Men elektrifiering är inte tillräckligt

Vi måste minska alla våra direkta och indirekta utsläpp. Därför jobbar vi med att minska CO2-utsläppen inom vår leveranskedja och drift – detta inkluderar att tillämpa en cirkulär ekonomi.

Ett steg mot vårt mål att vara klimatneutrala år 2040 är att minska koldioxidavtrycket under hela livscykeln per fordon med 40 procent mellan 2018 och 2025.

Vi stöder Parisavtalets mål

Vi är fast beslutna att minska vår miljöpåverkan och vet att det kommer att kräva en global insats. Därför är det viktigt att samarbeta med likasinnade företag, leverantörer och organisationer, för att på så sätt driva på vårt eget hållbarhetsarbete och förändringar inom vår industri.

SBTi (Science Based Targets initiative)* har godkänt Volvos ambitiösa plan att bli ett klimatneutralt företag senast 2040. Enligt SBTi är Volvos mål för utsläppsminskning i linje med målen för Parisavtalet. Det handlar om att begränsa den globala uppvärmningen till en nivå långt under 2°C, jämfört med förindustriella nivåer.

*SBTi är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF).

  • Elbilar

    Upptäck våra elbilar. Ibland är det tysta sättet det mest kraftfulla. Utan att släppa ut några avgaser och med mindre buller, oavsett hastighet.

  • Laddhybrider

    Vi erbjuder ett brett utbud av laddhybrider i alla storlekar. Hitta den modell som passar bäst just för dig.