421 Bilar i lager

För en mer hållbar väg framåt

Resor, transporter, leveranser. Bilen spelar en viktig roll i allas våra liv. Som stor aktör i bilbranschen har vi ett ansvar. Genom vårt agerande kan vi vara kraften i en god spiral som fortsätter långt utanför våra anläggningar.

Vi är en del av samhället

Hemleveranser som underlättar livspusslet, ambulanser som måste hinna i tid, åkerier som ständigt behöver vara i rullning, föräldrar på väg för att hämta sina barn. Några exempel på bilens betydelse i dagens samhälle. Med vår roll som stor aktör och arbetsgivare i bilbranschen följer ett ansvar. De produkter, tjänster och arbetsmiljöer vi erbjuder måste vara säkra, hålla högsta kvalitet och vara formade utifrån omtanke om såväl människor som miljön.


En bransch i förändring

Genom decennier har vi lotsat våra kunder genom trender, teknikutveckling och digitalisering. I dag står bilbranschen mitt i en omställning till mer miljövänliga och elektrifierade alternativ. Kundernas behov av vägledning är stort. I branschen pågår också ett generationsskifte, där tillgång på kompetent arbetskraft är en framgångsfaktor. På alla områden ska vi visa vägen till hållbara lösningar.

Föregångare i hållbarhetsfrågor

I fråga om kundservice har vi alltid varit en föregångare i bilbranschen. Det vill vi vara även i hållbarhetsfrågorna. Vi är till exempel en drivande part i elektrifieringen, genom att investera i och bygga ut infrastrukturen för att ladda framtidens elbilar. Dagligen hjälper vi våra kunder till en mer fossilfri vardag, en fråga som är helt avgörande för våra företagskunder som upphandlar hela fordonsflottor. För att fler barn och ungdomar ska få upp ögonen för bilbranschen bedriver vi också ett omfattande informationsarbete bland skolelever.


Hållbart företagande 

Att ta hållbart ansvar är en självklar del i vår affär. Inte bara i erbjudandet gentemot kunderna, utan i hur vi driver hela verksamheten. Det handlar om allt från våra inköp och beteenden i den dagliga produktionen till hur vi agerar som arbetsgivare och vilka krav vi ställer på våra partners och underleverantörer. Med hållbara finanser som grund kan vi bygga ett företag och en arbetsplats som lever och utvecklas över tid.

Vi gör redan många saker rätt, men vill och kan alltid bli bättre. Steg för steg väljer vi en mer hållbar väg framåt. 

Så här arbetar vi med hållbarhet

Biltvätt med biologiskt reningsverk

En del i vårt hållbarhetsarbete är vår automattvätt med biologiskt reningsverk.Med den sparar vi på både vatten och miljö.

Läs mer

500 laddpunkter 2025

Under våren 2020 antog vi en ambitiös och konkret planom vart vi vill vara år 2025 beträffandevår laddinfrastruktur.

Läs mer

Hållbara inköp

Genom att ställa krav på våra partners och underleverantörer och skriva in hållbarhetsaspekter i samarbetsavtalen. Genom att göra leverantörsbedömningar av både nya och befintliga leverantörer, enligt vår uppförandekod och interna riktlinjer.

Hållbar bolagsstyrning

Genom att leva upp till gällande redovisningslagar och seder i syfte att styra och ha kontroll över affären. Genom att tänka långsiktigt och bygga en verksamhet som överlever omvärldsförändringar och branschomställningar. Genom att vara ett ansvarsfullt bolag som säger nej till korruption och mutor.
 

Hållbara kund­erbjudanden

Genom rådgivning och dialog som hjälper våra kunder att välja fordon och tillhörande tjänster och samtidigt nå sina miljömässiga och ekonomiska mål. Genom att erbjuda ett marknadsledande serviceerbjudande i miljö- och kvalitetscertifierade anläggningar.

Hållbar produktion

Genom att dagligen och aktivt jobba med säkerhets- och miljöaspekter i våra verkstäder. Genom att minska energi- och kemikalieanvändningen, vattenförbrukningen samt förbättra avfallshanteringen. Genom att successivt öka andelen el- och hybridbilar i vår interna bilpark med tjänste- och provkörningsbilar.

Hållbara arbetsplatser

Genom att bygga professionella arbetsplatser baserade på riktlinjer, policys och avtal, och att ständigt utvärdera att arbetsmiljön lever upp till alla kvalitetsparametrar. Genom att jobba med arbetsgivar- och ledarrollen samt kontinuerlig kompetensutveckling i form av ledar- och medarbetarprogram. Genom att bygga en inkluderande företagskultur med lika villkor för alla, och betrakta våra medarbetare som medansvariga. Genom introduktionsprogram, uppförandekod, kollektivavtal etc. Genom att vara aktiv medlem i Motorbranschens Riksförbund och Biluthyrarna Sverige, och följa branschföreningarnas etiska regler och policys.

Hållbarhetsredovisning

Vår hållbarhetsredovisning 2020

Vår uppförandekod

Vår uppförandekod

Laddbara bilar för snabb leverans

 • Volvo XC60 T8 TwEn AWD

  T8 TE Inscription (SELEKT)

  2020 1 499 mil
  590 000 kr
 • Volvo V60 T6 TwEn AWD

  T6 TE Momentum Advanced Edition | LÄDER | KAMERA

  2020 4 811 mil
  409 900 kr
 • Volvo V90 T8 TwEn AWD

  T8 Mom. Pro Edition, Drag, Kamera, Navigation, HeadUp

  2019 6 235 mil
  400 000 kr
 • Volvo V60 T6 TwEn AWD

  Recharge T6 Inscription Expression | DRAG | TEKNIK

  2021 662 mil
  478 900 kr
 • Volvo XC60 T6 AWD Recharge

  R-Design T

  2021 509 mil
  619 000 kr
 • Volvo S60 T8 TwEn AWD

  Recharge T8 R-Design | B&W | PANO

  2021 864 mil
  569 900 kr
 • Volvo V90 T6 AWD Recharge

  R-Design | DRAG | 360 KAMERA

  2021 111 mil
  588 900 kr
 • Volvo V90 T8 AWD Recharge

  R-Design | LUFTFJÄDRING | DRAG

  2021 934 mil
  659 900 kr