869 Bilar i lager

Hyr bil

Bilar för alla tillfällen och behov

Ibland behöver din bil lite extra omsorg och måste stanna längre på vår verkstad. Eller så upptäcker du plötsligt att packningen som bara måste till sommarstugan i helgen inte får plats i skuffen. 

På våra anläggningar i Kista, Hammarby Sjöstad, Upplands Väsby, Kungsängen, Enköping, Hisings Backa, Lundby, Sörred och Tuve kan du hyra personbilar, lätta lastbilar och skåpbilar i alla tänkbara storlekar för alla tänkbara behov.

Här kan du hyra bil

Vad ska jag göra om det uppstår en skada på hyrbilen?

Jag har råkat ut för en olycka i min hyrbil från Hertz

Gäller hyrbilar från Enköping, Hammarby Sjöstad, Hisings Backa, Kista, Upplands Väsby eller Kungsängen. 

Du som hyrestagare ansvarar för fordonet under hyresperioden. Om det inträffar en skada har du skyldighet att anmäla den till Hertz och det åligger dig att begränsa skadan i möjligaste mån. Om skadan inte genererar ett driftstopp anmäler du skadan till uthyrande station eller genom vårt anmälningsformulär. I händelse av stöld, vandalisering eller parkeringsskada genom okänt motorfordon ska du även anmäla händelsen till polisen.

Om skadan genererar ett driftstopp som omöjliggör fortsatt färd ska du i första hand vända dig till respektive märkesassistans för hjälp med bärgning av fordonet.

 

Om du är i behov av ny hyrbil eller på annat sätt behöver hjälp med vidare färd kontaktar du Hertz Road Assistance på 08-767 84 10.

Om du hyr bilen som konsument gäller en särskild avtalsskrivning för skadeansvar där du inte ansvarar för skador som inte uppkommit genom din förskyllan. För dig som konsument innebär den nya avtalsskrivningen att du har ett presumtionsansvar. Du måste påvisa att skadan inte uppkommit på grund av din oaktsamhet. Komplett skadeanmälan ska lämnas in omgående men senast 2 veckor efter skadedatum eller vid återlämning och du ska kunna ange:

- När och var skadan inträffade eller upptäcktes.
- Lämna in upprättad polisanmälan vid stöld, vandalisering eller parkeringsskada.
- Du ska, om möjligt, ta bild på skadan där den upptäckts samt omgivningsbild som visar hur fordonet står parkerat.
- Kontaktuppgifter till eventuella vittnen skall lämnas med skadeanmälan.

Genom att skicka in ovan nämnda uppgifter kan vi på ett bättre sätt kunna utföra en aktasamhetsbedömning. Det innebär inte att ärendet avskrivs per automatik men ger oss bättre förutsättningar att ha en givande dialog med dig som kund. Tänk på att det åligger dig att försöka begränsa inträffad skada i möjligaste mån. Är du osäker på vilken åtgärd du behöver vidta, kontakta uthyrande station eller fyll i vårt anmälningsformulär.

Jag har råkat ut för en olycka med min hyrbil från Sörred, Tuve eller Lundby

Om något inträffar med bilen inom Sverige:

Om något inträffar inom Sverige ringer du under vardagar till ditt utlämningsställe för hyrbilen för vidare guidning. Om skada inträffat utanför hyrbilsstationens öppettider och bilen är körbar kan du avvakta med kontakt till nästkommande vardag.

Kontakta oss

Är det utanför öppettider och du inte kan köra vidare kontaktar du:

Denna information behöver vi från dig: En redogörelse av händelseförloppet som besvarar frågorna, när, var och hur. Fotografier från olika vinklar av skadan/skadorna.

Maila dessa till: hyrbil.sorred@volvocarretail.se

Anmälan måste göras inom 30 dagar efter att skadan inträffat. En polisanmälan krävs alltid vid parkeringsskada, stöld/ inbrott, kollision med vilt samt vid skadegörelse. Görs enklast på www.polisen.se

För överklagande av skadeanmälan görs det via e-post, skador.hyrbil@volvocarretail.se