893 Bilar i lager

Regeringen ger besked i frågan om klimatbonus

Den 10 juni kommunicerade regeringen de ändringar man gör av Bonus malus-systemet som omfattar klimatbonusbilar. Detta innebär bl.a. skärpta utsläppskrav för att få klimatbonus, ta bort hindren för företag att ta del av hela bonusen samt att ett tak som innebär att bonus inte ges för bilar med nypris över 700 000 kronor.

Ändringar som träder i kraft den 12 juli 2022 innebär följande

 • Gränsen för utsläpp för att få miljöbonus sänks från 60 g CO2/km till 50 g CO2/km.
 • För elbilar införs ett pristak så endast bilar med ett nypris på högst 700 000 kr får bonus. Här är Transportstyrelsen utsedda att ange om det avser att gälla bilens brutto eller nettopris. Ett rimligt antagande är tillverkarens rekommenderade listpris.
 • Laddhybrider får en korrigerad bonus med maxtak 20 000 kr och 5 000 kr som lägst.
 • Begränsningen att bonusen till företag får uppgå till högst 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil tas bort. Detta innebär att samma regler gäller både privatpersoner och företag.

Föreslagna ändringar från 1 januari 2023

 • Utsläppsgräns för att få miljöbonus sänks 50 gram CO2/km till 30 gram CO2/km.
 • Laddhybrider får en korrigering där maxbonus blir 10 000 kr och 5 000 kr som lägst.
 • Elbilar får en sänkt maxbonus från 70 000 kr till 50 000 kr.

Nedan förändringar har klubbats tidigare i år

Justeringen av bilförmån sätts enligt nedan och träder i kraft från 1 juli 2022. Observera att nedsättningen ges med högst 50 procent av bilens nypris.

 • 350 000 kr för en bil utrustad med teknik för att helt drivas på el
 • 350 000kr för en bil utrustad med bränslecellsteknik (vätgasbil)
 • 140 000 kr för en bil utrustad med teknik för drift delvis med el som tillförs genom en yttre energikälla (laddhybrid)
 • 100 000 kr för en bil utrustad helt eller delvis med teknik för drift med annan gas än gasol eller vätgas.

Malus-justering från 1 juni 2022

Följande är beslutat och gäller bilar som registreras fr.o.m. 2022-06-01.

Malus gräns

Nivå 1: Sänks från 90 g till 75 g
Nivå 2: Sänks från 130 g till 125 g

Malus belopp

Nivå 1: Oförändrat 107 kr/g
Nivå 2: oförändrat 132 kr/g

Exempel: Årsskatten för en Volvo V60 B4 Core med 145 gram i utsläpp ökar med 1 730 kr.