263 Bilar i lager

Styrelse & ledning

Styrelsegrupp

Michel de Coninck

STYRELSEORDFÖRANDE OCH LEDAMOT

Mats Rune Svensson

Ledamot

Karl Magnus Ragnmark

Ledamot

Koncernledning

Kent Jonsson

Vd, koncernens CEO samt delägare i Upplands Motor

Civ.ing. och MBA. På Upplands Motor sedan 2013, nu på Volvo Car Retail. Dessförinnan på TeliaSonera som vVD inom konsumentsidan med bredband, TV, telefoni och digital distribution. Tidigare VD för Halebop och innan dess 10 år utomlands inom teleindustrin.

Peter Wiklund

Chef Gemensam Servicemarknad

På Upplands Motor sedan 2012, nu på Volvo Car Retail. Mångårig erfarenhet från bilbranschen i ledande befattningar, bland annat som VD för Möller Bil Sverige.

Torbjörn Nilsson

Tf. CFO

Civ.ek. På Upplands Motor sedan 2019, nu på Volvo Car Retail. Mångårig erfarenhet från konsultbranschen, bl.a. som managementkonsult på EY i 10 år. Har de senaste åren arbetat som interim CFO/ekonomichef på bland annat AB Svensk Bilprovning, Bisnode och Compass Group.

Therese Josefesson

CHEF HR

Fil kand. På Upplands Motor sedan 2019, nu på Volvo Car Retail. Mångårig erfarenhet i ledande befattningar inom detaljhandeln och inom HR, bl.a. som HR chef och ledare inom ICA Sverige AB.

Jan Sandberg

Märkeschef Ford

På Upplands Motor sedan 2011, nu på Volvo Car Retail. I ledande befattningar i bilbranschen inom servicemarknad sedan 2005, senast som servicemarknadschef på Bilia Group AB.

Christer Faringstam

MÄRKESCHEF RENAULT

Arbetat inom Volvohandeln sedan 1987. På Upplands Motor och sedemera Volvo Car Retail sedan 1989 i olika ledande befattningar.

Andreas Höjer

Märkeschef Volvo

På Upplands Motor sedan 2006, i ledande befattning sedan 2013. Numera på Volvo Car Retail. Mångårigt fokus på transportbilssegmentet, tidigare även inom Renault och VW.

Mari Lagberg

CMO

På Upplands Motor sedan 2018, nu på Volvo Car Retail. Bakgrund från ledande befattningar inom data- och informations-branschen. Gedigen erfarenhet inom transformation och digitalisering.