467 Bilar i lager

Styrelse & ledning

Styrelsegrupp

Michel de Coninck

STYRELSEORDFÖRANDE OCH LEDAMOT

Mats Rune Svensson

Ledamot

Karl Magnus Ragnmark

Ledamot

Koncernledning

Kent Jonsson

Vd, koncernens CEO samt delägare i Upplands Motor

Civ.ing. och MBA. På Volvo Car Retail sedan 2013. Dessförinnan på TeliaSonera som vVD inom konsumentsidan med bredband, TV, telefoni och digital distribution. Tidigare VD för Halebop och innan dess 10 år utomlands inom teleindustrin.

Peter Wiklund

Chef Gemensam Servicemarknad

På Volvo Car Retail sedan 2012. Mångårig erfarenhet från bilbranschen i ledande befattningar, senast som VD för Möller Bil Sverige.

Torbjörn Nilsson

Tf. CFO

Civ.ek. På Volvo Car Retail sedan 2019. Mångårig erfarenhet från konsultbranschen, bl.a. som managementkonsult på EY i 10 år. Har de senaste åren arbetat som interim CFO/ekonomichef på bland annat AB Svensk Bilprovning, Bisnode och Compass Group.

Therese Josefesson

CHEF HR

Fil kand. På Volvo Car Retail sedan 2019. Mångårig erfarenhet i ledande befattningar inom detaljhandeln och inom HR, bl.a. som HR chef och ledare inom ICA Sverige AB.

Jan Sandberg

Märkeschef Ford

På Upplands Motor 2011–2015. Nuvarande tjänst från 2017. I ledande befattningar i bilbranschen inom servicemarknad sedan 2005, senast som servicemarknadschef på Bilia Group AB.

Christer Faringstam

MÄRKESCHEF RENAULT

Arbetat inom Volvohandeln sedan 1987. På Upplands Motor och sedemera Volvo Car Retail sedan 1989 i olika ledande befattningar.

Andreas Höjer

Märkeschef Volvo

På Volvo Car Retail sedan 2006, i ledande befattning sedan 2013. Mångårigt fokus på transportbilssegmentet, tidigare även inom Renault och VW.

Jesper Lindbom

CTO

Ekon.Mag. På Volvo Car Retail sedan 2017. Bakgrund från ledande befattningar inom IT, logistik, inköp och produktion inom nordisk industri. Mångårig internationell erfarenhet som managementkonsult, senast som Director på PwC.

Mari Lagberg

Head of Marketing

På Volvo Car Retail sedan 2018. Bakgrund från ledande befattningar inom data och informationsbranschen. Gedigen erfarenhet inom transformation och digitalisering.