833 Bilar i lager

Släck dina 2:or från besiktningen

Har du fått nedslag på din bilbesiktning? Ingen fara, du behöver inte boka ny tid för att få dina tvåor släckta. Våra verkstäder är godkända för att hantera dessa fel på plats och rapportera in dem till Transportstyrelsen direkt. Du behöver alltså inte åka tillbaka till besiktningen igen utan vi löser det på plats.

Så här funkar det

Din bil kan behöva en ombesiktning om den fått en anmärkning i bilbesiktningens protokoll eller rapporterats in i en av polisens flygande inspektioner.

Vi kan då, i egenskap av SWEDAC-ackrediterad verkstad, utföra de reparationer som krävs för att åtgärda noterade brister och därefter direkt rapportera in och intyga att bristerna är åtgärdade. 

Det betyder alltså att du behöver inte åka tillbaka och ombesiktiga din bil, något som betyder att du sparar värdefull tid och slipper fundera över den biten. Värt att tänka på är att vi, för att kunna släcka besiktningens tvåor, behöver åtgärda alla punkter som påpekats under besiktningen. Du kan alltså inte välja att åtgärda något själv och låta oss göra resten.

Tänk på att du måste ta med dig originalprotokollet från besiktningen vid besök i verkstaden!

Godkända av Swedac

Som ett bevis på behörighet inom kontroll och provning av fordon är vi ackrediterade av SWEDAC, som kontrollerar kvalitet och säkerhet inom bland annat fordonsreparationer.

Sekretess vid släcka 2:or

All information som erhålls eller skapas när kontrollarbetet genomförs betraktas som uppdragsgivarens egendom och skall behandlas med sekretess.

Undantag från ovan:

  • Den information som uppdragsgivaren gör allmänt tillgänglig.
  • Den information som uppdragsgivaren kommit överens med kontrollorganet om att det får använda (t.ex. för att besvara ett klagomål)

När det krävs enligt lag eller avtalats i kontrakt att kontrollorganet kan eller ska lämna ut konfidentiell information meddelas uppdragsgivaren skriftligen innan information lämnas.

Undantag:

  • Uppdragsgivaren ska inte meddelas om detta är förbjudet enligt lag.
  • Sådan information om uppdragsgivaren som mottagits från andra källor än denne (t.ex. klagande, myndigheter) behandlas med sekretess.
  • Kontrollorganets personal är informerade om, införstådda med och försäkrar att vid kontrollarbete behandla uppgifter om kontrollerade objekt konfidentiellt samt att inte för utomstående avslöja den information som framkommer vid kontroller. Äganderätt skall skyddas.
  • Undertecknad försäkran om att följa gällande rutiner och regler, att inte låta sig påverkas av utomstående samt att inte för utomstående avslöja uppgifter om kontrollerade objekt är upprättad.

Boka tid för att släcka 2:or

Du bokar tid på något av följande sätt:

Här kan vi hjälpa dig släcka tvåor