886 Bilar i lager

Villkor bilköp online

När du köper bil online hos Volvo Car Retail AB gäller följande villkor.

1.Inledning

Villkoren i detta tilläggsavtal gäller, i de fall motstridigheter förekommer, framför de villkor som framgår av Volvo Car Retails leveransvillkor.

2. Konsumentens ångerrätt

När du köper en bil på volvocarretail.se gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Volvo Car Retail AB detta inom 14 dagar från att du eller någon person du utser, tagit emot den beställda bilen (ångerfristen).

Om du vill utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Volvo Car Retail AB om ditt beslut att utöva ångerrätten (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du ska ange namn, adress och annan relevant information, t.ex. telefonnummer eller e-postadress. Om du vill kan du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett).

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du skickar ett meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.
Du som kund ansvarar för bilens skick efter det att du har tagit emot bilen. Bilen ska returneras inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Volvo Car Retail AB.

När du utövar din ångerrätt kommer Volvo Car Retail AB att betala tillbaka det belopp du betalat för bilen inklusive leveranskostnader (men då räknas inte extra leverans-kostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardle-verans vi erbjuder).

På det belopp som ska återbetalas har Volvo Car Retail AB rätt att dra av en summa som motsvarar bilens värdeminskning i den mån sådan värdeminskning beror på att du som kund har hanterat bilen i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Volvo Car Retail AB betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med den dag då Volvo Car Retail tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Volvo Car Retail AB får dock vänta med återbetalningen tills Volvo Car Retail AB tagit emot bilen eller du har visat att bilen har returnerats. Återbetalningen kommer att ske via det betalningsalternativ som du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

3. På vilket språk avtal kan ingås

Det är möjligt att avtala om köp av bil på svenska.

4. Konsumentens reklamationsrätt

Du har alltid tre års reklamationsrätt på bilar som köpts på sajten. Reklamationsrätten gäller bilar som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om du vill reklamera fel i en beställd bil ska du så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta Volvo Car Retail AB via de kontaktuppgifter som anges på sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckte felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Volvo Car Retail AB står för returfrakten för godkända reklamationer.

När den reklamerade bilen returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Volvo Car Retail AB dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Volvo Car Retail AB strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Volvo Car Retail AB mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på bilens art. Volvo Car Retail AB förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att bilen inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Volvo Car Retail AB Allmänna Reklamationsnämndens riktlinjer (se www.arn.se). Mer information finns på www.konsumentverket.se.

5. Betalningsvillkor

Vi accepterar följande betalsätt:

  • Bankgiro - betalning sker till bankgironummer 5439-5975. Märk inbetalningen med bilens registreringsnummer. Tänk på att betala senast två dagar innan leverans så att betalningen hinner komma fram till oss i tid.
  • Kortbetalning - betalning med bankkort Mastercard eller Visa på plats. 
  • Swish - du kan betala med Swish på plats.

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms om inte annat anges.

6. Avtalshantering

Avtal arkiveras och hålls tillgängliga för konsumenten.

7. Garantier 

  • Volvobilar yngre än 5 år med mindre än 10 000 mil vid köpetillfället: I detta fall gäller Volvo Selekt 24 mån / 3 000 mil.
  • Volvobilar med högre miltal än 10 000 mil eller äldre än 5 år: Här gäller Volvo Car Retail AB:s garanti på 12 mån / 1 500 mil vid kontantköp.
  • Vid finansiering och Volvia: 18 mån / 2000 mil och vid val av även serviceavtal 24 mån / 2 500mil.
  • Ford: resterande nybilsgaranti (från ny gäller max 5 år 10 000mil alt 15 000mil beroende på modell (Mondeo, S-max, Galaxy, Edge har 15 000 mil).
  • Renault: resterande nybilsgaranti (från ny gäller max 5 år / 10 000 mil).

8. Uppförandekod

Volvo Car Retail AB sätt att arbeta baseras på de värderingar och den kultur som beskrivs i vår uppförandekod.