395 Bilar i lager

Skattereduktion för Grön Teknik

Ersätter tidigare "ladda hemma-bidraget".

Regeringen har beslutat att ta bort det så kallade "ladda hemma-stödet" och bestämt att det ska hanteras som en skattereduktion för installation av grön teknik. Detta gäller från och med 1 januari 2021. 

Under 2018 infördes ett särskilt ladda hemma-stöd för att öka takten med elektrifieringen av bilparken. Detta kommer nu att ersättas av ett skatteavdrag, snarlikt ROT-avdraget med syfte att  motivera hushåll i Sverige att investera i klimatsmarta energilösningar och göra det enklare att välja ett fossilfritt alternativ.

Nya regler kring laddboxar från 2021

Med kort varsel har alltså regeringen beslutat på att ta bort bidraget gällande installation av laddbox och istället kommer att hantera detta som en skattereduktion. Från och med 1 januari 2021 tar Skatteverket över ansvaret från Naturvårdsverket för bidraget till laddbox för privatpersoner. Därmed ändras både regelverket och förfarandet av bidraget som nu går över i skattereduktion.

  • Både laddbox, montering, samt lösa kablar kommer att vara förmånsgrundande fr.o.m. 1:a januari.  
  • Reduktionen för Grön Teknik fungerar liknande ROT men är ett helt eget avdrag som uppgår till 50 000 kr/person och år och gäller för solceller, energilagring samt laddbox till elfordon. 
  • För att ta del av bidraget måste arbete och material ligga i samma faktura. Bidraget gäller nu även för bostadsrätter.

Vanliga frågor om Grön Teknik-stödet

Vad är bakgrunden till ladda hemma-stödet?

Den 18 juni 2019 beslutade riksdagen om vårändringsbudgeten och den 27 juni gavs Naturvårdsverket möjlighet att betala ut bidrag för laddstationer åt privatpersoner. Från och med 1 januari 2021 tar Skatteverket över ansvaret från Naturvårdsverket för bidraget till installation av laddbox för privatpersoner. Därmed ändras både regelverket och förfarandet av bidraget som nu går över i skattereduktion.

Vem kan söka bidraget?

Från och med den 1 januari kan du som kund få en skattereduktion för installation av grön teknik för delar av kostnaden. Reduktionen fungerar på liknande sätt som för ROT-avdrag och det är företaget som utför installationen som söker bidraget. Den gäller installationer som är utförda och betalade tidigast 1 januari 2021.

Hur mycket kan jag få i bidrag?

Du kan som mest få 50 000 kronor per år i skattereduktion för installation av grön teknik.

Vilka installationer gäller skattereduktionen grön teknik?

Bidraget gäller upp till 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon. Du kan få en skattereduktion på upp till 15 procent för installation av solceller. Eventuella kostnader för resor och utrustning i samband med installationen ger inte rätt till avdrag. Det är endast arbete och material som ger rätt till avdrag. 

Grön Teknik-stöd

Skattereduktionen söks av leverantören. Bidraget gäller upp till 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon. Du kan få en skattereduktion på upp till 15 procent för installation av solceller.

Det är endast arbete och material som ger rätt till avdrag. Det är krav på elektronisk betalning för rätt till skattereduktion för grön teknik. Installationen ska både vara utförd och betalad tidigast 1 januari 2021.

Läs mer på Skatteverket.se

  • Laddboxar

    Upptäck vårt utbud av laddboxar, anpassade för att passa alla modeller och situationer.

  • Laddat

    Här försöker vi guida och informera dig som konsument i hur du ska tänka kring allt från val av bil till laddmöjligheter.