891 Bilar i lager

Skattereduktion för Grön Teknik

Den 1 januari 2021 infördes ett nytt skatteavdrag för dig som vill installera en laddbox hemma. Detta innebär att du har möjlighet att göra skatteavdrag för Grön teknik med upp till 50 % av dina kostnader (maximalt 50 000 kr) när du köper en smart laddbox med installation. Du får avdraget direkt på fakturan på samma sätt som med ROT och RUT.

Med skattereduktionen för Grön teknik kan du få avdrag med 50 procent av kostnaderna och maximalt 50 000 kr per person och år när du köper en smart laddbox med installation. Avdraget är redan gjort när du får din faktura. Förutsättningen är att du har utrymme kvar för att göra skatteavdraget. Resekostnad eller verktyg för installatör omfattas inte. Avdraget gäller för privatpersoner och hanteras av Skatteverket.

Förutsättningar för att få skattereduktion:

 • Beställaren är privatperson och står som ägare till fastigheten
 • Laddutrustningen uppfyller kraven om elmätning och debitering
 • En behörig elektriker måste utföra installationen
 • Upp till 50 000 årligen förutsatt tillräcklig skatteinbetalning

Vanliga frågor om Grön Teknik-stödet

Vad kan jag göra avdrag för?

Du kan göra skattereduktion för inköp och installation av laddutrustning, solceller och batterier. Avdraget omfattar däremot inte kostnader för resor, utrustning (t ex verktyg) eller administration i samband med installationen.

Vem kan göra avdraget för Grön teknik?

Skatteavdraget kan göras av dig som är privatperson och bor i villa, bostadsrätt eller ägarlägenhet.

Hur mycket avdrag kan jag göra för Grön teknik?

Du kan göra skatteavdrag med upp till 50% av material- och arbetskostnaderna för att installera laddning (för både laddutrustningen och installationen) och maximalt 50 000 kronor per person och år. Observera att du själv måste hålla reda på vilket belopp du har kvar att använda till avdrag.

Hur fungerar avdraget för Grön teknik?

Skatteavdraget funkar på samma sätt som ROT-avdraget vilket innebär att företaget fakturerar halva kostnaden till dig som kund. Sedan begär företaget i sin tur utbetalning från Skatteverket för den andra halvan av kostnaden.

Grön Teknik-stöd

Skattereduktionen söks av leverantören. Bidraget gäller upp till 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon. Du kan få en skattereduktion på upp till 15 procent för installation av solceller.

Det är endast arbete och material som ger rätt till avdrag. Det är krav på elektronisk betalning för rätt till skattereduktion för grön teknik.

Läs mer på Skatteverket.se

Upptäck våra laddbara bilar

 • Elbilar

  Upptäck våra elbilar. Ibland är det tysta sättet det mest kraftfulla. Utan att släppa ut några avgaser och med mindre buller, oavsett hastighet.

 • Laddhybrider

  Vi erbjuder ett brett utbud av laddhybrider i alla storlekar. Hitta den modell som passar bäst just för dig.

 • Laddboxar

  Upptäck vårt utbud av laddboxar, anpassade för att passa alla modeller och situationer.

 • Laddat

  Här guidar vi dig i hur du ska tänka kring allt från val av bil till laddmöjligheter.