891 Bilar i lager

Andas renare luft med avancerad luftreningsteknik

Allergier, astma och luftföroreningar påverkar hundratals miljoner människor världen över på ett negativt sätt, enligt data från World Health Organisation (WHO) och World Allergy Organisation.

Därför vidtar Volvo Cars åtgärder för att erbjuda ständigt bättre luftkvalitet i sina senaste bilar genom banbrytande luftrening, vilket hjälper de åkande att andas renare luft.

Volvo Cars anser att ren luft ger flera fördelar ur ett personligt hälso- och säkerhetsperspektiv och kommer att fortsätta att göra ytterligare förbättringar inom detta område när man utvecklar sina bilar.

Advanced Air Cleaner, en del av den senaste luftreningstekniken som är tillgänglig på nya bilar i 90- och 60-serierna, har certifierats som astma- och allergivänlig, av Allergy Standards Limited (ASL), och tar bort upp till 99,9 procent av pollenallergenerna från gräs, träd och ogräs i den inkommande luften.

Allergy Standards Limited (ASL) är ett oberoende certifieringsprogram som hjälper konsumenter identifiera produkter som är lämpliga för personer med astma och allergier.

"Genom att hjälpa våra kunder att förbättra luftkvaliteten i sin Volvo kommer vi att bidra till att minska de negativa hälsofördelarna som är förknippade med föroreningar, allergier och fina partiklar, säger Dr. Maria Bernander, expert på hälsoeffekter för passagerare på Volvo Cars."

– Förutom personliga hälsofördelar har studier visat att renare luft också kan bidra till att öka koncentrationen, vilket kan hjälpa dig att vara mer fokuserad under körningen.

Dessutom kommer förare av de senaste Volvobilarna att kunna bedöma om de ska rena luften i kupén på sin bil med hjälp av realtidsdata som visar faktiska pollen- och luftkvalitetsnivåer utomhus på bilens mittkonsolsdisplay. Denna egenutvecklade app gör Volvo Cars till den första biltillverkaren som tillhandahåller realtidsdata om pollenhalterna utomhus till föraren.

– Genom att regelbundet testa och utveckla luftreningsfunktionerna i våra bilar kan vi öka vår konkurrensfördel genom att erbjuda en bekvämare och hälsosammare körupplevelse, säger Anders Löfvendahl, teknisk expert på kupéluftskvalitet och funktionsägare.

Bilar utrustade med företagets senaste luftreningsteknik har även en inbyggd sensor, lanserad globalt 2020 som en banbrytande funktion i Volvos bilar. Sensorn mäter PM 2.5-nivåerna i kupén och gör att kunderna kan jämföra dessa nivåer med de utanför bilen.

PM 2.5 indikerar mängden fina partiklar i luften och är ett vanligt mått på luftkvalitet. Globalt är det många stadsområden som lider av PM 2.5-nivåer som överstiger de nivåer som rekommenderas av WHO, vilket understryker behovet av att minska de fina partiklarnas påverkan på människors hälsa

Tack vare ett syntetfiberbaserat filter och jonisering i Volvo Cars Advanced Air Cleaner stoppas upp till 95 procent av alla PM 2.5-partiklar från att nå kupén i våra 60- och 90-seriemodeller.

Dessutom kan Advanced Air Cleaner kan ta bort mer än 97 procent av luftburna virus som försöker komma in i kupén via luftfiltret och ta bort befintliga virusnivåer i fordonet med upp till 95 procent. Resultat från nyligen genomförda tester utförda av det oberoende forsknings- och testinstitutet OFI visar att virusfiltreringseffektiviteten och jonisatorn gör tekniken mycket effektiv mot luftburna virus.

Fler nyheter